Müşteri

Hizmet Sağlayıcının müşterisi olan Hizmet Alanı ifade eder.

N Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

N1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında il içinde ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

N2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içinde ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Nakliye

Taşıma ile aynı şeyi ifade eder.

Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj)

Nakliye esnasında oluşabilecek fiziksel hasarları önlemek için bir dizi satış biriminin ya da ikincil ambalajların nakliyesini kolaylaştırmak amacıyla kullanır (Örneğin oluklu mukavva kutu).

Nem Hassasiyeti Olan Ürün

Bu ürün, gerekli “nem toleransına (üst ve alt limit)” uygun ortamda tutulması gereken üründür (gerekli nem toleransı yazılmalı).

NFPA

National Fire Protection Association (NFPA) için kullanılan kısaltmadır.

Normal Ürün

(1) “Depolama-Açık Arazi” için Askılı ürün olmayan veya donuk ürün olmayan veya soğuk ürün olmayan veya serin ürün olmayan veya tehlikeli ürün özelliği olmayan açık alanda veya açık alanda sundurma altında durabilecek ürünleri (ticari mal) ifade eder. Ayrıca Boş Konteyner veya İş Makinesi veya Otomotiv (Araç) veya Tekne vb. ürünler (ticari mal) de “Normal Ürün” olarak tanımlanır.

(2) “Depolama-Depo” için Askılı ürün olmayan veya donuk ürün olmayan veya soğuk ürün olmayan veya serin ürün olmayan veya tehlikeli ürün özelliği olmayan ürünleri (ticari mal) ifade eder.