A Tipi Antrepo (Gümrüklü Depo)

İşleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan ticari malda herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo (gümrüklü depo) tipidir.

Açık Alanda Durabilir

Bu ürün, kapalı alana ihtiyaç duyulmadan açık alanda veya açık alanda sundurma altında durabilecek üründür.

Açık Arazi

Depolama alanı olarak kullanılan Açık Arazi, hava koşullarından olumsuz etkilenmeyen ve kapalı alanda
durmasına gerek olmayan ürünlerin belli bir süre güvenli şekilde stoklandığı ve bu ürünler için gerekli depolama hizmetlerinin verildiği duvarları ve çatısı olmayan 3PL Depolama ve Gri Depolama alanlarını ifade eder.

Admin Paneli

DepOrtak sisteminde gerçekleşen tüm işlemlerin (depolama alanlarının kontrolü, rezervasyonların yönetimi vs.) süper admin (DepOrtak yetkilisi) tarafından yönetildiği platformdur.

ADR

Türkiye’nin imzaladığı “Accord Dangereux Routier (ADR)”, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa anlaşmasıdır.

AEO (YYS) Sertifikası

AEO, “Authorised Economic Operator” için kullanılan kısaltma olup Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasıdır (YSS).

Ağır Ürün

Birim ağırlığı 1 tondan fazla olan ürünleri ifade eder. Bu tür ürünler DepOrtak’a en az üç taraftan gösteren fotoğraflarla birlikte eklenmelidir.

Ağır Ürün Elleçlenmesi

Ağır ürünün vinç vb. ekipman ile araçtan boşaltılması, depolama alanında hareket ettirilmesi ve araca yüklenmesidir.

AIB

American Institute of Baking (AIB) tarafından verilen Gıda Güvenliği sertifikasıdır.

Alan Türü

Hizmet Kategorileri için “açık arazi” veya “depo” veya “sıcaklık kontrollü depo” olarak sınıflanan depolama alanlarını ifade eder.

Algoritma

Hizmet Sağlayıcıya ait depolama alanının (bu alanda sunulan depolama hizmetlerinin ve imkanların) ve Hizmet Alanın ihtiyaçlarının, arama kriterlerine uygun eşleştirilmesini sağlayan DepOrtak tarafından özel geliştirilen patentli yazılımları ve kodlamaları ifade eder.

Ambalaj

İçine konulan ürünü koruyarak temiz ve güvenli tüketiciye ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran malzemeler olup “Satış Ambalajı (birincil ambalaj)”, “Grup Ambalajı (ikincil ambalaj)” ve “Nakliye Ambalajı (üçüncül ambalaj)” olarak sınıflandırılır.

Amerikan Paletli Ürün

Ölçüleri 120 cm (en) x 100 cm (boy) olan Amerikan Palet üzerinde istifli gelen ürünleri ifade eder.

API

Application Programming Interface (API), iki yazılımın veya uygulamanın, birbiriyle konuşmasını sağlayan yazılım aracısıdır.

Araç

Depolama alanına ürün getiren kamyonet, kamyon, TIR veya konteyneri ifade eder.