Üyelik Sözleşmesi

AB Plus Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“DEPORTAK”) işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1. Hizmet Kapsamı

İşbu web sitesinde sunulan hizmetler DEPORTAK tarafından sağlanmaktadır ve söz konusu sitenin yasal sahibi DEPORTAK olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran DEPORTAK’a aittir.

DEPORTAK, üyesi olan herkese açık bir sitedir. DEPORTAK, internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzeri platformlar üzerinde geliştirilebilen uygulamalar üzerinden sisteme kayıtlı depolama hizmeti sağlama ve yararlanma imkânı ve buna ilişkin sair hizmetler sunmaktadır. DEPORTAK, Hizmet Alan(Üye) ile Hizmet sağlayıcıyı buluşturarak depolama hizmeti alanın da katma değer üreten bir platformdur.

2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Aşağıdaki yazılı durumlarda, DEPORTAK site yönetimi ilgili üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmaktadır:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde;

b) Sitede yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

c) Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi halinde;

d) Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

e) ÜYE’nin, DEPORTAK kampanyalarının, DEPORTAK satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, DEPORTAK’a herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, DEPORTAK’ın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının DEPORTAK tarafından tespit edilmesi durumunda, DEPORTAK’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

3. İçerik Kullanımı

DEPORTAK site içinde yer alan tüm içeriğin (sunulan iş modeli dahil) fikri mülkiyet hakları AB Plus Bilişim Teknolojileri A.Ş.’ye ait olup, bu hususta her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya DEPORTAK’ın izni olmadan link vermek yasaktır. Bu hususta Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz. Ayrıca site tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı DEPORTAK’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır.

4. Sorumluluklar

a) DEPORTAK’ı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile takip edilmektedir. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

b) ÜYE, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek DEPORTAK sitesini kullanmaya başlayabilir.

c) ÜYE, DEPORTAK sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile DEPORTAK hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

d) İşbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya www.deportak.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, DEPORTAK tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE’nin DEPORTAK yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

e) ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin DEPORTAK’ı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez ve yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

f) Üyelerin, DEPORTAK’ın bilgi işleme sistemi ve gerekli tüm süreçler hakkında bilgi edinmesi için Kılavuz ve Sözlük‘ten yararlanmasında fayda bulunmaktadır.

g) ÜYE, DEPORTAK’ın kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çıktılar üzerinde notlarını silemez veya çıkartamaz. ÜYE, hesap silme işlemini DEPORTAK üzerinden dilediği zaman yapılabilir. Üyeliğini bitiren kişinin siteye giriş yetkisi iptal edilecek olup, üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul ve beyan eder.

h) Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

i) DEPORTAK üzerinde ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir. DEPORTAK sitesi üzerinden, DEPORTAK’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler sitemizi ziyaret eden kullanıcı ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Söz konusu web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında DEPORTAK’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

j) Hizmet Alan Üye, Üyelik Sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmek için tam yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) DEPORTAK, her halükârda Hizmet Alan Üye ve Hizmet Sağlayıcı Üye arasındaki ilişkinin tarafı olmayıp Hizmet Alan Üyeye ve Hizmet Sağlayıcı Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

l) Hizmet Alan Üye, rızası olsun veya olmasın kendisine ait “kullanıcı adı ve şifresi” ile kendi hesabı altında DEPORTAK üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu faaliyetlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen faaliyetleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Hizmet Alan Üye, “kullanıcı adı ve şifre” bilgilerini lojistik (nakliye, depolama, dağıtım vs.) amaçlı olsun veya olmasın DEPORTAK benzerlerine veremez ve bunların DEPORTAK’a erişimine izin veremez.

n) Hizmet Alan Üye, ürünlerin yasal mevzuata uygun olduğunu ve ürünlerin doğru elleçlenmesi ve hasarlanmaması (zarar görmemesi) için dikkat edilmesi gereken bilgileri (varsa özel uyarılar ve/veya varsa resmi veya resmi olmayan dokümanları vs.) Hizmet Sağlayıcı Üyeye zamanında, doğru ve tam (eksiksiz) vereceğini garanti eder. Aksi durumda Hizmet Alan Üye, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin maruz kaldığı tüm kayıp, maliyet, ceza ve masraftan (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin edecek ve kendi zararlarından dolayı Hizmet Sağlayıcı Üyeyi sorumlu tutmayacaktır.

o) Hizmet Alan Üye, ürünlerin (ticari mal) depolama alanında doğru elleçlenmesi için ürünleri (ticari mal) üzerinde gerekli “elleçleme sembolleri” ve/veya “tehlike sembolleri” olacak şekilde Hizmet Sağlayıcı Üyeye teslim edeceğini garanti eder. Aksi durumda Hizmet Alan Üye, Hizmet Sağlayıcı Üye’nin maruz kaldığı tüm kayıp, maliyet, ceza ve masraftan (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin edecek ve kendi zararlarından dolayı Hizmet Sağlayıcı Üyeyi sorumlu tutmayacaktır.

p) Eğer Hizmet Alan Üye, “e-irsaliye” kullanıyorsa Hizmet Alan Üye, “e-irsaliye” için resmi seri numarasını, en geç ürünlerin (ticari mal) depolama alanından “çıkış” gününde Hizmet Sağlayıcı Üyeye iletmelidir. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı Üye, bu resmi seri numarasını kullanarak “Sevk İrsaliyesinin” basılı çıktısını yükleme yapan araca verebilir. Eğer Hizmet Alan Üye “e-irsaliye” kullanmıyorsa Hizmet Alan Üye, ürünlerin (ticari mal) taşınması için zorunlu olan “sevk irsaliyesinin” orijinal nüshasını (sevk irsaliyesi için gerekli bilgileri içerecek şekilde) en geç ürünler (ticari mal) depolama alanından “çıkış” gününde Hizmet Sağlayıcı Üyeye ulaştırmalı ve Hizmet Alan Üye, bunların hazırlanması için Hizmet Sağlayıcı Üyeyi yetkilendirmelidir.

q) Hizmet Alan Üye, Hizmet Sağlayıcı Üyeden hizmet satın almaya yetkili olduğunu ve ürünlerin yasal sahibi olduğunu veya yasal mülkiyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Hizmet Alan Üye, Hizmet Sağlayıcı Üyeye gerekli bilgileri ve iş emrini vermeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Hizmet Alan Üye, ürünlerin mülkiyeti veya depolama alanında elleçlenmesi veya teslimi ile ilgili olarak üçüncü şahısların, mahkeme açılmış olsun veya olmasın, herhangi bir iddiasına karşı Hizmet Sağlayıcı Üyeye tazmin etmemeyi ve sorumlu tutmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

t) Hizmet Alan Üye, kendi personelinin veya kendi taşeronun depolama alanında Hizmet Sağlayıcı Üye’nin iş emniyeti ile ilgili uygulamalarına aynen uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kılavuzda belirtilen “boş ofis veya servis alanı” için Hizmet Alan Üye ve Hizmet Sağlayıcı Üye, “Ortak Kullanım Sözleşmesi” imzalar ve Hizmet Sağlayıcı Üye, bunun imzalı bir nüshasını DEPORTAK Çağrı Merkezine gönderir.

u) Hizmet Alan Üye, Hizmet Alan Üyeye ait yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmemesiyle nedeniyle Hizmet Sağlayıcı Üye’nin maruz kaldığı zararlarını, kayıplarını ve cezalarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder eder.

v) Hizmet Alan Üye, Hizmet Alan Üyeye ait yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmemesiyle DEPORTAK’ın maruz kaldığı zararlarını, kayıplarını ve cezalarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

w) Hizmet Alan Üye, iş emniyeti sebebiyle Hizmet Sağlayıcı Üyeye e-posta veya telefon ile önceden bilgi vermek şartıyla Hizmet Sağlayıcı Üye’nin onayını takiben Hizmet Sağlayıcı Üye’nin kontrolünde olmak üzere “Rezervasyon Onay Bildiriminden” sonra mutabık kalınan zamanda depolama alanını gezebilir.

x) Hizmet Alan Üye, kendi hesaplarının güvenliğini sağlamaktan sorumlu olup kendi hesaplarının herhangi bir yetkisiz kullanımını veya yetkisiz kullanımından şüphelenilmesini veya kullanıcı adının ve/veya şifrenin, 3. Şahıslar tarafından öğrenilmesi veya yetkilendirilen kişilerin uygunsuz kullanması ve bilgisayar sisteminin “hacklenmesi”, siber saldırıya uğraması vb. diğer herhangi bir güvenlik ihlalini derhal DEPORTAK’a göndererek ve Çağrı Merkezini arayarak DEPORTAK’a bildirmeyi kabul eder. DEPORTAK, buna uyulmamasından kaynaklanan herhangi kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.

y) Hizmet Alan Üye, depolama alanı için arama yaparken ürünlerini (ticari mal) “tehlikeli ürün” olarak tanımlamadığı veya beyan etmediği takdirde depolama alanına gelen ürünlerin, “tehlikeli ürün” olmadığını veya tehlikeli madde özelliği taşımadığını ve bunların elleçlenmesi ile ilgili güvenlik, sağlık veya çevresel tehlikeler olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

z) Hizmet Alan Üye, depolama alanına gelen ürünlerin, herhangi bir özel sıcaklık kontrolü veya sıcaklık rejimi gerektirmeden mevcut ortam sıcaklığında elleçlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

aa) Hizmet Alan Üye, “Tehlikeli Ürünler (ticari mal)” ve bunlar haricindeki ürünlerin (ticari mal veya eşya) güvenli elleçlenmesi için gerekli dokümanları ve tüm bilgileri bu ürünler, depolama alanına gelmeden en geç “24” saat önce tam ve doğru olarak Hizmet Sağlayıcı Üyeye göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

bb) Hizmet Alan Üye, Üye kaydı için veri tabanına girilen bilgilerin ve veri tabanına gireceği diğer bilgilerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır, doğru ve eksiksiz olduğunu ve bunlarla ilgili güncellemeleri veya değişimleri veya silmeleri hemen yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

cc) Hizmet Alan Üye, “Rezervasyon Onay Bildiriminde” yazılı “Çıkış” tarihinden 24 saat önce en geç mesai saati sonuna kadar ürünleri için “Çıkış İş Emrini” Hizmet Alan Modu-Yönetim Paneline girmelidir.

dd) Ürünlerin depolama alanına gelmesinin gecikmesi durumunda fazla mesai oluşursa Hizmet Alan Üye, Hizmet Sağlayıcı Üye ve Hizmet Alan Üye tarafından mutabık kalınan fazla mesaiyi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

ee) Hizmet Alan Üye, ürünleri (ticari mal) için “Paletleme Simülasyonu” ve /veya “D-DYS” uygulamasını amacı haricinde kullanamaz ve kendisi haricindeki 3. Şahıslar tarafından kullanılmasına izin veremez.

ff) Hizmet Sağlayıcı Üye, Hizmet Alan Üye’nin “Rezervasyon Onay Bildiriminde” yazılı fiyatların geçerli olması şartıyla Hizmet Alan Üye’nin ürün miktarını artırma talebini kabul ederse bu yeni rezervasyon olarak kabul edilir.

gg) Hizmet Sağlayıcı Üye, kanunen geçerli bir sebep olmadan onaylanan “Rezervasyonu” iptal etmek isterse DEPORTAK, vakit kaybetmeden Hizmet Alan Üyeyi bilgilendirir ve en uygun olan alternatif depolama alanlarını Hizmet Alan Üye’nin tercihine sunar. DEPORTAK, Hizmet Alan Üye’nin yeni depolama alanı için oluşan “stoklama” bedeli farkını ve eğer varsa olası “nakliye masrafını (ürünlerin, rezervasyonu iptal edilen depolama alanına taşınması ve yeni depolama alanına taşınması)” öder. Bu durumda DEPORTAK, yeni depolama alanı için oluşabilecek “stoklama” bedeli farkını ve oluşabilecek “nakliye masrafını” Rezervasyonu iptal eden Hizmet Sağlayıcı Üyeden rücu etme hakkını saklı tutar.

hh) Hizmet Alan Üye, “eşya” için eşyaların (1) tehlikeli madde özelliği olan eşya olmadığını, (2) donuk ortamda veya soğuk ortamda veya serin ortamda tutulması gereken eşya olmadığını (3) sıvı veya akışkan eşya olmadığını (4) gaz (boğucu, yanıcı, zehirli vb.) içeren eşya olmadığını (5) kıymetli evrak olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ii) Hizmet Alan Üye, ürünlerin değerli taş (mücevherat, elmas, gümüş pırlanta vb.) veya ticari değeri olan kıymetli evrak olmadığını kabul ve beyan eder.

jj) 2 ay veya 60 günden fazla “Kalış Süresi” durumda, “Rezervasyon Onay Bildiriminde” yazılı olan “stoklama” ve “yükleme” fiyatı, her ay TUİK tarafından açıklanan resmi enflasyon oranına göre güncellenir. Bu güncelleme için (TEFE+ ÜFE) / 2 formülü, kullanılır. Bu güncelleme, “Kalış Süresince” uygulanır. Örnek: 4 aylık “Kalış Süresi” olursa ilk güncelleme, 3. ayın ilk haftası açıklanan TUİK aylık enflasyon verisine göre ve takiben 4. ayın ilk haftası açıklanan TUİK aylık enflasyon verisine göre güncellenir.

5. DepOrtak’ın Hak ve Yükümlülükleri

a) DEPORTAK ÜYE’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin DEPORTAK sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, DEPORTAK ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

b) DEPORTAK taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. DEPORTAK her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. DEPORTAK yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile ÜYE’ye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, DEPORTAK yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve DEPORTAK sitesinin ve mobilin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

c) Depolanabilecek alanların ihtiyaca göre listelendiği ve sorgulandığı, depolama hizmeti için tahsilatının ve ödemenin gerçekleştirildiği ve taraflar arasında hizmet alımının ve satımının yapıldığı DEPORTAK, Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından taahhüt edilen hizmetlerin dolaylı veya doğrudan sağlayıcısı değildir. Bundan dolayı taraflar arasındaki ticari ilişkinin tarafı olmayan DEPORTAK, Taraflar arasındaki sorunların (hasar, eksik miktar, saklama koşulları, ürün çeşidi vs., ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve ihtilafların çözümünden sorumlu tutulamaz.

d) DEPORTAK, Üyelerden birinin diğerine karşı üstlendiği edimi/edimleri, tam, zamanında veya gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya taraflardan birinin diğerine herhangi bir biçimde zarar vermesi nedeniyle diğer tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) DEPORTAK, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi ve vermekle yükümlü olduğu hizmetleri sunulabilmesi için işbu sözleşmede belirlenen istisnalar saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup DEPORTAK, her zaman önceden bildirimde bulunarak işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını teknik ihtiyaçlar nedeniyle (güncelleme, bakım, onarım vs.) ve işbu sözleşmede belirtilen koşullarda durdurabilir veya son verebilir.

f) DEPORTAK, gerekli gördüğü durumlarda, önceden bildirimde bulunarak veya bildirimsiz olarak üye hesaplarını askıya alma, kısıtlama, iptal etme ve hesabın askıya alınmasını kaldırma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda ilgili üye, yazılı talepte bulunursa iptal sebebini sistem yöneticilerinden öğrenebilir. DEPORTAK, bu tür durumlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

g) DEPORTAK, Hizmet Alan Üye’nin isim, adres ve telefon numarasının ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Sağlayıcı Üye ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan Üye veya Hizmet Sağlayıcı Üye arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

h) DEPORTAK, platforma “Üyeliği” dilediği zaman ücretli hale getirebilir.

i) DEPORTAK, idari / yargısal makamlardan talep gelmesi halinde Üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.

j) DEPORTAK, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmakta olup Hizmet Alanların veya Hizmet Sağlayıcılarının gereksinimlerini veya beklentilerini karşılayacağını veya herhangi bir gelir, kar veya maliyet düşüşü için açık veya zımni garanti vermez.

k) DEPORTAK hizmetleri, internet ve elektronik iletişim kullanımından kaynaklanan sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara tabi olabilir. DEPORTAK, bu tür sorunlardan kaynaklanan herhangi bir gecikme, teslimat hatası veya diğer zararlardan sorumlu değildir.

l) Hizmet Sağlayıcı Üye, herhangi bir Depolama Hizmetini gerçekleştirmezse DEPORTAK, Hizmet Alan Üye’ye bunların bedelini geri ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

m) DEPORTAK, Hizmet Alan Üye veya Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından veri tabanına girilen veya e-posta ile gönderilen bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

n) DEPORTAK, Hizmet Alan Üye ve Hizmet Sağlayıcı Üye arasındaki ticari faaliyetlerin tarafı olmayıp Tarafların bu faaliyetlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu değildir ve Tarafların yükümlülüklerini getirmemesinden kaynaklanan herhangi kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

o) Taraflar, işbu sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle DEPORTAK’ın faaliyetlerinin kısıtlanması veya durmasına neden olursa DEPORTAK’ın diğer hakları saklı kalmak kaydıyla DEPORTAK’ın bu nedenle oluşan tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

p) Hizmet Sağlayıcı Üye, depolanan ürünlerin güvenliğinden ve zarara uğramamasından dolayı Hizmet Alan Üye’ye karşı tek sorumludur. DEPORTAK’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

q) DEPORTAK, herhangi bir Hizmet Sağlayıcı Üye’nin veya Hizmet Alan Üye’nin güvenilirliği, yasallığı, mevzuata uygunluğu veya yeterliliği konusunda herhangi bir garanti vermez.

r) Taraflar, Veri tabanına gireceği bütün bilgilerin ve belgelerin doğru, güncel ve tam olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan DEPORTAK’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.

s) Taraflar, kendi bilgilerinin doğruluğu kendi kontrol edecek olup DEPORTAK, verilen bu bilgilerden ve bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

t) Taraflar, bilgilerin DEPORTAK tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını belirtemez veya ima edemez ve DEPORTAK’ın bu bilgilerin doğruluğunu veya gerçekliğini doğrulamaktan sorumlu olmadığını ve bu bilgilerin doğruluğu, güncelliği, uygunluğu veya kalitesi ile ilgili hiçbir garanti vermediğini onaylar ve kabul eder.

u) Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından Veri tabanına girilen bilgiler ile Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından verilen depolama hizmetlerinin uyuşup uyuşmadığı konusunda DEPORTAK, herhangi bir garanti vermez.

v) DEPORTAK, Hizmet Sağlayıcı Üye’lere depolama alanlarının ve depolama hizmetlerinin DEPORTAK vasıtasıyla müşteri bulunacağını garanti etmez.

w) DEPORTAK, Hizmet Alan Üye veya Hizmet Sağlayıcı Üye arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümünden sorumlu değildir ve bu anlaşmazlıkların çözümünde taraf değildir.

x) DEPORTAK, Hizmet Alan Üye’nin onayı alınmadığı halde Hizmet Sağlayıcı Üye tarafından Hizmet Alan Üye’ye ait bilgilerin reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü şahıslarla paylaşılması veya devri nedeniyle Hizmet Alan Üye ile Hizmet Sağlayıcı Üye arasında oluşabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

y) DEPORTAK, ürünlerin ve depolama alanlarının hukuka uygun olup olmaması, depolanacak ürünler ve saklanan mekanların yasa ile belirlenen şartlara uygun olup olmadığı, kişilere zarar verip vermemesi konusunda veya 3. Kişilerin haklarını ihlal edip etmediği konusunda herhangi bir garanti vermez.

z) Üye, i) işbu sözleşmeye aykırı eylemler ii) kullandığı marka, logo ve içerik iii) yasal düzenlemelere aykırı eylemler nedeniyle DEPORTAK, DEPORTAK’ın çalışanları, yöneticileri, ortakları, tedarikçileri ile diğer DEPORTAK Üyelerinin ve kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmiştir.

6. Sözleşmenin Sona Ermesi veya Üyelik İptali

DEPORTAK’ın tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu hizmet/ürünleri üyelerine sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde ÜYE hizmeti sonlandıran DEPORTAK’dan hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ÜYE, hesap silme işlemini [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek ve DEPORTAK iletişim formu üzerinden DepOrtak ile iletişime geçerek dilediği zaman yapabilir. Üyeliğini bitiren kişinin siteye giriş yetkisi iptal edilecek olup, üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul ve beyan eder.

7. KVKK ve Bilgilerin Saklanması

ÜYE, DEPORTAK’dan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle DEPORTAK’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup, DEPORTAK’ın ÜYE’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

DEPORTAK sisteminde kayıtlı üye bilgilerini, verdiği siparişlerini, yorum ve değerlendirmelerini Aydınlatma Metnine tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklamaktadır. Sözleşme’den doğan/doğacak her türlü uyuşmazlık halinde DEPORTAK sisteminde saklanan veriler ile ÜYE kayıtları kesin ve bağlayıcı delil teşkil etmektedir.

ÜYE, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikâyet ve talep hakkı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle [email protected] veya [email protected] üzerinden elektronik posta adresine iletilebilir.

8. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

ÜYE kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu Sözleşme de yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

9. Mücbir Sebepler

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, öngörülmeyen veya DEPORTAK’ın kontrolleri dışında gelişen, DEPORTAK’ın kaçınamayacağı ve/veya ortaya çıkmasıyla Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını geçici olarak veya daimî olarak yerine getirmesinin olanaksızlaştıran; doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt ve sair durumlar “Mücbir Sebep Hali” olarak kabul edilecektir.

Yukarıda sayılan hallerin 30 günden fazla sürmesi ve hizmetin Deportak tarafından sağlanamıyor olması halinde ÜYE, hizmeti tek taraflı olarak sonlandırabilir.

10. Uyuşmazlık Çözümü

Üyeliğiniz ile ilgili olarak yapacağınız şikayetleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığınız veya yerleşim adresinizin mevcut olduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunarak yapabilirsiniz.

11. Tebligat Adresleri

a) ÜYE’nin DEPORTAK’a bildirdiği eposta adresi, Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

b) Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

c) DEPORTAK ÜYE’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın DEPORTAK tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.