Ticari İleti İzni

İstediğim her zaman ve hiçbir neden belirtmeksizin, elektronik iletilerde belirtilen işlemi reddederek ticari elektronik iletişimi durdurabileceğimi ya da adresine talebimi, iletişim bilgilerime gönderilen ticari ileti ve gönderildiği bilgileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek;

Tarafıma ait olan iletişim adreslerine, DEPORTAK ( “AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.”) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak hizmetleri tanıtmak, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iletişime geçilmesine ve bu kapsamda ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, ileti yönetim sistemi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (IYS sistemine), hizmet aldığımız IYS iş ortağımıza aktarılmasına ve bu kapsamda sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.