Ürün

Hizmet Alana ait ticari malları veya eşyaları ifade eder.

Ürün (Ticari Mal) Kabul Formu

Hizmet Sağlayıcı, DepOrtak tarafından sağlanan “Ürün Kabul Formu” ile Hizmet Alan ve Hizmet Alan tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilen tarafından teslim edilen ürünleri (ticari mal) kabul etmelidir. Hizmet Sağlayıcı, bir adet print çıktısını ürünlerin (ticari mal) üzerine yapıştırmalı, bir print çıktısının Hizmet Alana ad ve soyadı, imza ve/veya kaşe karşılığı vermeli ve üçüncü print çıktısını da dosyalamalıdır.

Ürün (Ticari Mal) Teslim Formu

“Ürün Kabul Formu” ile teslim aldığı ürünleri (ticari mal) Hizmet Sağlayıcı, DepOrtak tarafında sağlanan “Ürün Teslim Formu” ile Hizmet Alana teslim etmelidir. Hizmet Sağlayıcı, bir adet print çıktısını Hizmet Alana ad ve soyadı, imza ve/veya kaşe karşılığı vermeli ve ikinci print çıktısını da dosyalamalıdır. Hizmet Sağlayıcı, ürünleri (ticari mal) Hizmet Alan ve Hizmet Alan tarafından yetkilendirilen ve/veya görevlendirilen kişi haricindeki kişilere kesinlikle vermemelidir. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alanı telefonla arayarak ürünü almaya gelen kişinin, yetkili kişi olup olmadığını teyit etmesi ve yetkilendirilen ve/veya görevlendirilen kişinin T.C Kimlik numarasını “Ürün Teslim Formu” üzerine yazması tavsiye edilir.

Ürün Alma

1 adet “kolinin veya varilin veya bidonun veya tenekenin veya torbanın veya uzun ürünün veya top kumaş & halının veya lastiğin” stoklama yerindeki paletin içinden alınması ve araca yüklenmesidir. Hizmet Alan, talep ederse paletten alınan “koli veya varil veya bidon veya teneke veya torba veya uzun ürün veya top kumaş & halı veya lastik” için paletleme yapılabilir. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Ürün Ambalajlama

Koli içinden alınan satış ambalajı olmayan bir adet ürünün veya askı rafından alınan satış ambalajı olmayan bir askılı ürünün satış ambalajı içine (karton kutu, poşet vs.) konulmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Ürün Geliş Şekli

Ürünlerin, depolama alanına gelmesini ifade eder. Detaylı bilgi için “Kılavuz” dokümanındaki “Ürün Geliş Tablosuna” bakılabilir.

Ürün Şirinkleme

“Satış Ambalajlı (birincil ambalaj)” ürünlerin tek tek veya aynı satış ambalajlı birçok ürünün gruplanarak “Grup Ambalajı (İkincil Ambalaj)” haline getirilmesi amacıyla ürünün veya ürünlerin iki taraflı veya çepeçevre esnek özel plastik filmle kaplandıktan sonra bu filmin ısı etkisiyle büzüştürülerek ürünün veya ürünlerin sarılmasıdır. Böylece tek ürünü saran (koruyucu) ya da birden çok aynı ürünü bir arada tutan (gruplayan) şirinkleme sağlanır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Üst Üste Konulabilme

Paletleme için kullanılacak palete azami (en fazla) kaç adet koli veya torba veya bidon veya teneke kutu, üst üste konulabilmesidir. Örneğin Hizmet Alan, “azami 5 adet koli üst üste konulabilir” bilgisi verirse paletleme için kullanılacak palet üzerine azami 5 koli üst üste konulabilir. Bu durumda 5 kolinin toplam yüksekliği, 110 cm ise bu paletin takoz dahil yüksekliği, 125 cm olarak kabul edilir.

Ütüleme

Küçük veya tek parça (tişört, gömlek, pantolon, etek vb.) veya iki ve daha fazla parça (elbise vb.) veya büyük parça (nevresin vb.) ürünlerin ütülenmesidir. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Üye

“Sözleşmeyi” kabul ederek “Üye Kaydı” yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.