M Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

M1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında il içinde ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

M2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içinde ve/veya uluslararası ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Mal Kabul Alanı

Depolama alanında ürünlerin mal kabulünün (sayım, kontrol vs.) yapıldığı yeri ifade eder.

Malzeme Satın Alım

Hizmet Alan tarafından belirtilen özelliklere ve miktara göre Hizmet Alanın istediği malzemelerin satın alınması olup Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Mezanin Raf Sistemi (Asma Kat)

Depolama alanı zemini üstünde çok katlı olarak kurulan (katlara merdiven vasıtasıyla çıkılan) ve özellikle küçük ve hafif satış ambalajlı veya tek halde (bir paket veya kutu içinde olmayan) bulunan ürünler için uygun olup elle toplama ve yerleştirme yapılabilen raf sistemidir.

Mobil Yükleme Rampası

Yükleme ve boşaltma rampasına veya platformuna yanaşamayan araçlardan yükleme ve boşaltma yapılması amacıyla kullanılan tekerler vasıtasıyla hareket eden eğimli ekipmandır.

Mobilya Ve Dekorasyon

Bahçe, ofis ve ev için mobilya (koltuk, masa vs.) ve dekorasyon (ayna, duvar kâğıdı, mum, sanat vs.) vb. ürünleri ifade eder.

MSDS (Material Safety Data Sheet)

Kimyasal bir ürünün içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite, çevre) belirterek bu kimyasal ürünün emniyetli (güvenli) şekilde nasıl çalışılacağını, depolanacağını ve taşınacağını gösteren dokümandır.

Müsait Yer

Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alanların ürünleri için depolama alanında müsait zaman süresince tahsis edebileceği müsait boş yerdir.

Müsait Zaman

Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alanların ürünlerine depolama alanında tahsis edebileceği müsait boş yer için müsait tarih aralığıdır.

Muşamba Örtülmesi

Ürünlerin korunması amacıyla üzerine muşamba vb. örtülerin örtülmesidir. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.