DepOrtak Sözlük

N1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında il içinde ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN