Takı-Bijuteri

Yüzük, bileklik, halhal, hasır bilezik, kolye, küpe, saç tokası, tarak, şemsiye, saat, gözlük, gözlük kabı, bijuteri vb. ürünleri ifade eder.

Takvim Günü

Hafta sonu (bazı ülkeler için Cuma-Cumartesi veya Cumartesi-Pazar), Resmî Tatiller ve Dini Tatiller dahil 365 günü ifade eder.

Talebe Göre Özel Güvenlik Uygulaması Yapılabilir

Maliyeti, Hizmet Alan tarafından karşılanması durumunda örneğin kalış süresince ürünlerin bulunduğu yer için ilave güvenlik kamerası veya özel güvenlik görevlisi veya dedektör veya sensör eklenmesini ifade eder.

Tank

Sıvı ürünlerin stoklandığı silindir biçimindeki yapıdır.

TAPA

Transported Asset Protection Association (TAPA), kuruluşu tarafından verilen lojistik tesislerin güvenliğini gösteren sertifikadır.

Taraflar

“Hizmet Alanı” ve “Hizmet Sağlayıcıyı” birlikte ifade eder.

Tarım

Hububat, bakliyat vb. ürünleri ifade eder.

Tartarak Mal Kabul

Özellikle paketli tekstil (hazır giyim) ürünleri için bir paket içindeki 1 tane numunenin tartılmasından sonra (örneğin 8 adet fanila için 1.500 gram) diğer paketlerin de buna göre tartılarak mal kabul yapılmasıdır (1.500 gramın altı ve üstü paketler açılarak adet kontrolü yapılabilir).

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma ücreti karşılığında ürünün (ticari mal veya eşya) taşımasını yapan gerçek veya tüzel kişiliği olan nakliyeci (nakliye firması veya nakliyeyi yapan aracın sahibi) tarafından imza karşılığında 1 orijinal ve 2 suret olarak düzenlenen evrak olup asgari olarak yüklemenin yapıldığı yerin adresi, yükleme tarihi ve saati, ürünün cinsi ve ürün ambalajı (kap bilgisi), ürünün miktarı, ürünün teslim edileceği adres ve kişi, taşımayı yapan şoförün adı, taşımayı yapacak aracın plakası, alıcı adresinde ürünü teslim alan kişinin adı ve görevi, ürün teslim tarihi ve saati gibi bilgileri içermelidir. Nakliyeci, bu evrak ile ürünü “yukarıda cins ve miktarı yazılı olan ürünü tam ve sağlam olarak teslim aldım” ibaresiyle taşımak ve alıcına teslim etmek üzere aracına yükler ve taşımasını yapmayı kabul eder. Bu evrakın bir suretini, imza karşılığında ürün sahibine ve/veya ürünün yüklendiği yere (fabrika, depolama alanı vs.) verilir. Orijinal nüsha, taşımayı yapan araçta bulunur ve nakliyeci, orijinal nüshayı ve ikinci suretini yine imza karşılığında “yukarıda cins ve miktarı yazılı olan ürünü tam ve sağlam olarak teslim aldım” ibaresi ile ürünü evrakta yazılı adresteki yetkili kişiye ikinci sureti vererek teslim eder.

Taşıma İşleri Organizatörü (TİO)

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Tatil Modu

Hizmet Sağlayıcı, “Tatil Modu” ile depolama alanını istediği zaman görünür veya görünmez yapabilir.

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını ifade eder.

Tehlike Sembolü

(1) Tehlikeli madde özelliği olan ve ADR’ye göre tehlikeli madde sınıfı numarası verilen ürünler için kullanılan sembollerdir.

(2) Örneğin yanıcı, aşındırıcı, toksik, çevre için zararlı vs. tehlikeli özellikleri gösteren “Tehlikeli Madde Sınıfı Numarası” ile kullanılan sembollerdir.

Tehlikeli Donuk Ürün

Tehlikeli madde özelliği olan donuk ürünleri (ticari mal) ifade eder (bu ürünler, fiyatlandırmayı etkileyebilir). Bu ürünler, özel bölümde (örneğin Yanıcı ürünler için saklama dolabı veya Yanıcı ürün alanı vs.) tutulmalı ve bu ürünler için Tehlikeli Madde Sınıfı Numarası yazılmalı ve MSDS eklenmelidir.

Tehlikeli Madde Özelliği

Patlayıcı veya yanıcı (alevlenir) veya gaz (boğucu, yanıcı, zehirli) veya aşındırıcı veya tahriş edici veya toksik (zehirli) veya oksitleyici (yakıcı) veya bulaşıcı (mikrop) veya radyoaktif veya sağlığa zararlı veya çevre için zararlı gibi özellikler, Tehlikeli Madde Sınıfı Numarası ve ürün ambalajı üzerindeki tehlike sembolü ile gösterilir.