Yandan Yükleme

Ürünler (mallar), yükleme rampası olmadığında veya arkadan yüklemenin mümkün olmadığında veya hacimli ve uzun malları yüklemek zor olduğunda aracın iki yanından yüklenip boşaltılır.

Yanıcı Ürün

Ürün ambalajı üzerinde “yanıcı (alevlenebilir)” sembolü ve ADR Sözleşmesine göre Tehlikeli Madde Sınıfı 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3 numarası olan depolanması, paketlenmesi ve taşınması aşamasında yangın tehlikesi oluşturabilen gaz, sıvı veya katı ürünleri ifade eder.

Yanıcı Ürün Depolama Alanlarında Yangın Duvarı

Bina içinde farklı yangın tehlikesine sahip bölümlerin birbirinden ayrılması gereken hallerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemandır (örneğin yangına en az 90 dakika dayanımlı olabilir).

Yanıcı Ürünler İçin İzinler

Örneğin “İtfaiye yangın uygunluk raporu ve izni” ve/veya “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili Belediyeden tehlikeli madde veya kimyasal madde depolama izni” ve/veya “Ulaştırma Bakanlığından tehlikeli madde yükleme ve boşaltma faaliyet belgesi” veya benzerleri olabilir.

Yönetim Paneli

Hizmet Alanın, DepOrtak’ta rezervasyonuna ait bilgileri ve işlerini yönettiği sayfadır.

Yükleme

Genel olarak ürünlerin stoklama yerinden alınmasını, ürünlerin sevkiyata hazırlanmasını (kontrol edilmesi), ürünlerin sevkiyatı için gerekli dokümantasyonun hazırlanmasını ve ürünlerin araca yüklenmesini kapsar.

Yükleme Fiyatı

“Depolama” hizmet kategorisinde “Depo” ve “Açık” Arazi” için el işçiliği veya özel operasyon gerektirmeden sadece forklift vb. ekipman kullanılarak araca yüklenecek bir adet “Paletli veya IBC’li” ürünler için olan fiyattır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Yükleme ve Boşaltma Alanı

Depolama alanında araca yüklemenin ve araçtan boşaltmanın yapıldığı yer olup yükleme ve boşaltma rampası veya yükleme ve boşaltma platformu şeklinde olabilir.

Yükleme ve Boşaltma Rampası

Araca yüklemenin ve araçtan boşaltmanın yapıldığı “flush dock” veya “testere dişli” rampa olduğunu ifade eder.

Yükseklik

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi İngilizcesi “Height” olan ölçüdür. Örneğin karton kolinin yüksekliği, kolinin kapakları kapanıp bantlandığında zeminden olan mesafedir.