DepOrtak Sözlük

N2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içinde ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN