DepOrtak Sözlük

N Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN