Demir ve Çelik

İnşaat demiri, sac levha, rulo sac, boru vb. ürünleri ifade eder.

Depo

Sıcaklık kontrolü gerektirmeyen ürünlerin ortam sıcaklığında belli bir süre güvenli şekilde stoklandığı ve bu ürünler için gerekli depolama hizmetlerinin verildiği dört tarafı duvar ile çevrili ve çatısı olan alanları ifade eder.

Depolama Alanı

Ürünlerin, depolandığı ve depolama hizmetlerinin verildiği açık arazi, depo veya sıcaklık kontrollü depo için kullanılan genel ifadedir.

Depolama Hizmet Kategorisi

Ürünler (ticari mal veya eşya) için depolama alanı bulunmasını ve bu depolama alanında depolama hizmetlerinin alınmasını ifade eder.

Depolama Hizmetleri

Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alana verilen temel hizmetleri ve ayrıca katma değerli hizmetleri, imkanları ve nakliye hizmetlerini ifade eder.

DepOrtak

“Aracı Hizmet Sağlayıcı” olan çevrimiçi internet sitesini ve mobil uygulamasını ifade eder.

Depreme Karşı Güvenli

Depolama alanının bulunduğu tesisteki bütün binaların depreme karşı güvenli olmasını ifade eder.

Deri Ve Saraciye

Ayakkabı, bel çantası, cüzdan, çanta, kartlık, kemer, terlik, valiz vb. ürünleri ifade eder.

Dijital Harita

Talep edilen lokasyona mesafesine göre depolama alanlarının bulunduğu konumların yakından uzağa gösterildiği haritadır.

Dijital Platform

Verilerin depolanmasının, işlenmesinin, saklanmasının ve iletilmesinin sağlandığı elektronik ortamı ifade eder.

Dikkatli Elleçlenmeli

Bu ürün (örneğin ilaç, parfüm, elektronik vs.), palete veya rafa istiflenirken veya depolanırken veya taşınırken veya paketlenirken dikkat edilmezse (sert konulursa, sallanırsa, düşürülürse) ürünün kendisi veya ürüne ait parçaların veya mekanik aksamın, zarar görebileceği (hasarlanabileceği) anlamına gelir.

Dış Alan

Depolama alanını çevreleyen duvar veya çit içinde kalan ve kapalı depolama alanı haricinde araç park, açık alan stoklama, bahçe, yakıt dolum vs. yerlerin olduğu bölümdür.

Dökme (Loose)

Herhangi bir kap içinde olsun veya olmasın palet üzerinde bulunmadan tek (single) veya bağlı (bundle) olarak gelen ürünlerdir.

Dolum

Sıvı ürünlerin Varilden veya IBC’den veya Bidondan küçük kaba veya şişeye boşaltılması olup Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Donuk Ortam

Genellikle (eksi) 25 C°/ (eksi) 18 C° sıcaklıkları arasında depolanması gereken ürünler için sağlanması gereken sıcaklık ortamıdır.

Donuk Ürün

Donuk ortamda depolanması gereken ürünler olup genellikle (eksi) 25 C°/ (eksi) 18 C° arası sıcaklıkta depolanır.

Drive İn (İçine Girilebilir) Raf Sistemi

Aynı ürün taşıyan paletlerin forklift ile boşluk bırakmaksızın derinlemesine istiflendiği sistem olup düzenli ürün sirkülasyonu olan depolarda FILO (First In – Last Out) veya LIFO (Last In – First Out) sistemine uygun kullanılabilir.

Duman Tahliye Sistemi

Bir yangın esnasında oluşan dumanı tahliye edebilmek için kullanılan sistemleri ifade eder (çatıya yerleştirilen duman tahliye bacaları, kaçış noktalarına konulan kontrol kutusundaki düğmeden otomatik olarak açılan kapaklar biriken gazın dışarı atılması vs.)