Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Uyarınca
Üyeler İçin Açık Rıza Metni

AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

ÜYE; Üyesi olduğum AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin www.deportak.com adresi üzerinden üyelik gerçekleştirmem durumunda paylaşılan tüm kişisel verilerimin saklama amacıyla merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Amazon Web Services Inc. şirketine aktarılmasına, bu kapsamda Amazon Web Services Inc tarafından muhafaza edilmesine ve DEPORTAK’ın iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, uluslararası depolama hizmetinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabileceğini 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Üye Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.