L Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

L1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.

L2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.

Lastik

Otomobil, kamyonet, kamyon, motosiklet vb. araçlarda kullanılan lastiği ifade eder.

Lastik Raf Sistemi

Lastik için kullanılan raf sistemini ifade eder ve ayrıca bankal olarak da adlandırılabilir.

Lint Roller ile Temizleme

Tekstil (hazır giyim) ürünlerinin üzerindeki toz, saç vb. “lint roller” ile temizlenmesidir. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

LOT Numarası

Lot numarası (parti numarası, batch number), belli bir tarihte tek seferde üretilen ürünleri ifade eder. Örneğin XYZ makinesinde, 19 Nisan’da üretilen 200 adet aynı ürün için bir “lot” numarası ve 20 Nisan’da üretilen 500 adet aynı ürün için bir “lot” numarası verilir. Lot numarası için bir kural olmayıp firma, takibini yapabilecek şekilde herhangi bir formatta LOT numarası verebilir.