UL (Underwriters Laboratories)

Ürün güvenirliği konusunda standartlar hazırlayan ve ürünlerin güvenirliğini test eden bağımsız sertifikasyon kuruluştur.

Uluslararası Nakliye

Ürünlerin, depolama alanının bulunduğu şehirden başka bir ülkedeki bir adrese komple veya parsiyel olarak kara yolu veya demir yolu
veya hava yolu veya deniz yolu ile taşınmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Uluslararası Kargo

Ürünlerin, depolama alanının bulunduğu şehirden başka ülkelerdeki birçok adrese kargo firması ile dağıtılmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Uluslararası Karışık Sıcaklık Rejimli Nakliye

Ürünlerin, depolama alanının bulunduğu şehirden başka bir ülkeye komple veya parsiyel olarak karışık sıcaklık rejiminde kara yolu ile taşınmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Uluslararası Sıcaklık Rejimli Nakliye

Ürünlerin, depolama alanının bulunduğu şehirden başka bir ülkeye tek sıcaklık rejiminde komple veya parsiyel olarak kara yolu veya demir yolu veya hava yolu veya deniz yolu ile taşınmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

UN (United Nations) Numarası

Tehlikeli Maddelerin güvenli bir şekilde taşınması amacı ile Birleşmiş Milletler (UN) tarafından belirlenmiş kodlama sistemi olup ticari öneme sahip tehlikeli ürün veya maddelerin (patlayıcı, zehirli, bulaşıcı gibi) tanımlanmasını sağlayan dört haneli sayılardır ve bu numaralama sistemi, uluslararası ticarette kullanılır. UN Numarası, ADR Numarası veya IMDG Kod veya IATA gibi, tehlikeli sayılabilecek bir materyalin taşınması sırasında nakliye şirketleri tarafından istenir.

Uyum Puanı

“Arama” kriterlerinin ne kadarının listelenen depolama alanları tarafından karşılandığını gösteren puanı ifade eder.

Uzun Ürün

Depolama alanına gelen direk, kalas, çelik levha, inşaat demiri gibi ürünleri ifade eder (bu ürünü en az üç taraftan gösteren fotoğraflar eklenmeli).