DepOrtak Sözlük

M Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN