DepOrtak Sözlük

M1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında il içinde ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN