DepOrtak Sözlük

M2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içinde ve/veya uluslararası ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN