DepOrtak Sözlük

L Türü Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN