DepOrtak Sözlük

L2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN