DepOrtak Sözlük

L1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN