DepOrtak Sözlük

Üye

“Sözleşmeyi” kabul ederek “Üye Kaydı” yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN