DepOrtak Sözlük

Ürün Şirinkleme

“Satış Ambalajlı (birincil ambalaj)” ürünlerin tek tek veya aynı satış ambalajlı birçok ürünün gruplanarak “Grup Ambalajı (İkincil Ambalaj)” haline getirilmesi amacıyla ürünün veya ürünlerin iki taraflı veya çepeçevre esnek özel plastik filmle kaplandıktan sonra bu filmin ısı etkisiyle büzüştürülerek ürünün veya ürünlerin sarılmasıdır. Böylece tek ürünü saran (koruyucu) ya da birden çok aynı ürünü bir arada tutan (gruplayan) şirinkleme sağlanır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN