DepOrtak Sözlük

Yanıcı Ürün Depolama Alanlarında Yangın Duvarı

Bina içinde farklı yangın tehlikesine sahip bölümlerin birbirinden ayrılması gereken hallerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemandır (örneğin yangına en az 90 dakika dayanımlı olabilir).

SÖZLÜĞE GERİ DÖN