DepOrtak Sözlük

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma ücreti karşılığında ürünün (ticari mal veya eşya) taşımasını yapan gerçek veya tüzel kişiliği olan nakliyeci (nakliye firması veya nakliyeyi yapan aracın sahibi) tarafından imza karşılığında 1 orijinal ve 2 suret olarak düzenlenen evrak olup asgari olarak yüklemenin yapıldığı yerin adresi, yükleme tarihi ve saati, ürünün cinsi ve ürün ambalajı (kap bilgisi), ürünün miktarı, ürünün teslim edileceği adres ve kişi, taşımayı yapan şoförün adı, taşımayı yapacak aracın plakası, alıcı adresinde ürünü teslim alan kişinin adı ve görevi, ürün teslim tarihi ve saati gibi bilgileri içermelidir. Nakliyeci, bu evrak ile ürünü “yukarıda cins ve miktarı yazılı olan ürünü tam ve sağlam olarak teslim aldım” ibaresiyle taşımak ve alıcına teslim etmek üzere aracına yükler ve taşımasını yapmayı kabul eder. Bu evrakın bir suretini, imza karşılığında ürün sahibine ve/veya ürünün yüklendiği yere (fabrika, depolama alanı vs.) verilir. Orijinal nüsha, taşımayı yapan araçta bulunur ve nakliyeci, orijinal nüshayı ve ikinci suretini yine imza karşılığında “yukarıda cins ve miktarı yazılı olan ürünü tam ve sağlam olarak teslim aldım” ibaresi ile ürünü evrakta yazılı adresteki yetkili kişiye ikinci sureti vererek teslim eder.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN