DepOrtak Sözlük

Dikkatli Elleçlenmeli

Bu ürün (örneğin ilaç, parfüm, elektronik vs.), palete veya rafa istiflenirken veya depolanırken veya taşınırken veya paketlenirken dikkat edilmezse (sert konulursa, sallanırsa, düşürülürse) ürünün kendisi veya ürüne ait parçaların veya mekanik aksamın, zarar görebileceği (hasarlanabileceği) anlamına gelir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN