DepOrtak Sözlük

A Tipi Antrepo (Gümrüklü Depo)

İşleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan ticari malda herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo (gümrüklü depo) tipidir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN