Fiziksel İnternet

Fiziksel İnternet

Interconnected Networks (birbirine bağlantılı ağlar) teriminin kısaltması olan internet, bilgisayar ve akıllı cihazları birbirine bağlayarak veri gönderilmesini ve alınmasını sağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet sayesinde istenilen an her türlü veriye ulaşmak mümkün. Örneğin e-postanız, internet üzerindeki farklı sunucu ağlarından geçerek çok kısa süre içinde alıcısına ulaşabilir.

Fiziksel internet, internetin lojistik için kullanılmasıdır. Lojistik ile ilgili veriler ve dokümanlar, bilgisayar ve akıllı cihazlar vasıtasıyla internet üzerinden gönderilerek ve alınarak zaman ve yer bağımsız şeffaf küresel lojistik yönetimi gerçekleşir. E-posta üzerinden gönderilen lojistik ile ilgili veriler ve dokümanlar, ürün hareketi ile eş zamanlı olarak ilgili taraflara iletilir.

Fiziksel İnternet, Hücresel, RFID, IoT ve Bulut tabanlı dijital teknolojiler vasıtasıyla ürünlerin ve bunların konteyner, swap body, palet gibi taşıma kaplarının veya koli, varil gibi nakliye ambalajlarının, imha veya geri dönüşüm dahil tedarik zincirindeki fiziki hareketinin gerçek zamanlı izlenmesini ve bu fiziki harekete ait doğru verilerin, üretici, lojistik firması, satıcı, toptancı, gümrük gibi resmî kurumlar, banka gibi finans şirketleri ve müşteri gibi ürün ile ilgili her kişi ve kurumu kapsayan paydaşlar arasında gerçek zamanlı paylaşılmasını amaçlar.

Ürün hareketi ve bu hareket ile ilgili veriler, sadece ürünlerin taşınması ile kısıtlı değildir. Bu veriler, ürünlerin depolar, dağıtım merkezleri, limanlar, aktarma merkezleri, terminaller gibi lojistik yerlerde süre bağımsız durması ve ürünlerin elleçlenmesi veya başka taşıma aracına transfer edilmesi dahil bu duruş dönemi ile ilgili verileri de kapsar.

İzlenebilir ürün hareketi ile yollarda veya lojistik yerlerdeki olası tıkanmaların ve beklemelerin önceden bilinebilmesi sayesinde gereksiz beklemeler önlenerek veya güzergâh değişimi ile kesintisiz ve daha hızlı teslimat sağlanabilir; olası atıl kalan veya kullanılamayan taşıma araçlarının, lojistik yerlerin ve hatta boş ve hareketin olmadığı zamanların bilinebilmesi sayesinde bunların verimli kullanılması ile israf önlenebilir, maliyet faydası sağlanabilir ve lojistik talepler ve ihtiyaçlar, fazla yatırım yapılmadan karşılanabilir (%300’lük nakliye talebi artışının karşılanması için sadece %50 daha fazla lojistik yatırımı yeterli olabilir); lojistik sürecindeki nakliye araçlarında ve lojistik yerlerinde mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması ve gereksiz veya boş hareketlerin önlenmesi sayesinde çevrenin kirlenmesini azaltabilir.

Fiziksel Internet için dijitalleşme şarttır. Dijitalleşme, bilgilerin herhangi bir bilgisayar veya akıllı cihaz tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılmasıdır. DepOrtak dijital altyapısı ve dijital uygulamaları, özellikle şahıs, mikro ve KOBİ ölçekli şirketlerin dijitalleşmesini sağlayarak onların ticaretini kolaylaştırır ve böylece onlar, ekonomiye daha fazla katkıda bulunabilir. Fiziksel İnternet sayesinde ürün hareketi ve ürünlerin hareketi ile ilgili bilgilerin senkronize olması ve bunları ilgili paydaşlarla gerçek zamanlı paylaşılması, sürdürülebilir tedarik zinciri için şeffaf küresel lojistik sisteminin oluşmasını sağlar.

DepOrtak’ın kuracağı dijital depolama ağı, fiziksel internetin oluşumuna destek vererek mevcut depolama alanlarının verimli, etkili, etkin kullanılmasını ve paylaşım ekonomisinin işlemesini sağlayarak Yeşil Mutabakat için öngörülen hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunarak çevrenin korunmasına, ekolojik sürdürülebilirliğe ve küresel ısınma ile mücadeleye destek verir.

Aşağıdaki Yazılar da İlginizi Çekebilir

On Demand Depolama

On-Demand Depolama Nedir?

Küçük bir şirkettiniz ve üretim yaptığınız atölyenin ufak bir alanı, depolama için yeterliydi veya yeni kurduğunuz e-ticaret sitenize günde 5-10 tane sipariş geliyordu ve evinizin bir odası, siparişleri hazırlamak (depolama,…

Devamını Okuyun
Paylaşım Ekonomisi ve On-Demand Depolama

Paylaşım Ekonomisi

Paylaşmak, güzeldir. Sevgi, paylaşıldıkça büyür. Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır. Mallar ve hizmetler de sevgi ve bilgi gibi paylaşıldıkça büyüyebilir, çoğalabilir ve hatta mutluluk sağlayabilir. Varlıkların ve Kaynakların Ortak Kullanılması Paylaşım ekonomisi,…

Devamını Okuyun