Paylaşım Ekonomisi

Paylaşmak, güzeldir. Sevgi, paylaşıldıkça büyür. Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.

Mallar ve hizmetler de sevgi ve bilgi gibi paylaşıldıkça büyüyebilir, çoğalabilir ve hatta mutluluk sağlayabilir.

Varlıkların ve Kaynakların Ortak Kullanılması

Paylaşım ekonomisi, varlıkların ve kaynakların ortak kullanılmasını esas alan bir iş modeli olup bu iş modeli, belli bir süre atıl kalan (kalacak) veya kullanılamayan (kullanılamayacak) varlıkları ve kaynakları ekonomiye kazandırırken bunları paylaşanların gelir elde etmesini sağlar.

Bu iş modeli ile herhangi birisi veya kurum, sahip olduğu varlığının tamamını veya bir kısmını, kendi kullanmadığı zaman belli bir süre bunlara ihtiyacı olanların kullanımına ücret karşılığında sunabilir.

Paylaşım ekonomisini geleneksel iş modellerinden ayıran en temel özellik, satın alım veya yatırım ile varlıklara ve kaynaklara sahip olmadan bunlara erişebilme ve bunları belli bir süre kullanabilme fırsatı sunmasıdır.

Paylaşım ekonomisi iş modeli, varlıkların ve kaynakların kıtlığının hissedilmesi, bunlara sahip olmanın maliyetli ve hatta riskli olması ve ayrıca çevreye verilen önemin artması ile hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin bir evi paylaşması veya kullanılmayan malların satılmasını ve takas edilmesini sağlayan bit pazarları veya iki komşunun işe gidiş ve gelişte araçlarını dönüşümlü ortak kullanması veya devre mülk tatil gibi sınırlı örnekleri olan, çoğunlukla birbirini tanıyan aile, komşu ve arkadaş gibi bireyler arasında gerçekleşen ve esasen yardımlaşma veya maliyet paylaşım amaçlı yapılan Paylaşım Ekonomisi, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile internet, akıllı telefonlar, bulut ve dijital paylaşım platformlar sayesinde çeşitlenerek çok sayıda mal ve hizmeti içermekte olup birbirini tanımayan kişiler ve hatta kurumlar arasında ilave gelir elde etmek amacıyla da yapılmaktadır.

Teknolojinin Gelişmesi ile İnternet, Akıllı Telefonlar ve Dijital Platformlar

Botsman ve Rogers tarafından 2010 yılında yazılan “What’s Mine Is Yours. The Rise Of Collaborative Consumption” kitap, “What’s Mine Is Yours (benim olan senindir)” başlığı ile Paylaşım Ekonomisini güzel özetlerken teknolojik gelişim ile bunun başka bir şekle dönüşeceğini anlatır. Gerçekten de Paylaşım Ekonomisi iş modeli, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile internet, akıllı telefonlar, bulut ve dijital paylaşım platformlar sayesinde hızla yaygınlaşmıştır.

2008 yılındaki küresel ekonomik krizden etkilenen bireylerin, özellikle ABD, artan işsizlikle birlikte yeterince kullanılmayan ve atıl kalan varlıklarından ilave gelir elde etme veya maliyeti paylaşabilme ihtiyacı, üçüncü kişilerin bunlara erişimini sağlayan dijital platformların oluşmasına vesile oldu.

Günümüzde internetin yaygınlaşması ve özellikle akıllı telefonların gelişmesi sayesinde mal ve hizmetlere erişimi kolaylaştıran dijital paylaşım platformları, Paylaşım Ekonomisini çok daha kullanılabilir ve tercih edilebilir olmasını sağlamıştır. Örneğin Uber ve AirBnb, paylaşım ekonomisi iş modelinin en başarılı ve hatta referans alınan örnekleri olarak gösterilebilir. Evinizin kullanılmayan bir odasını Airbnb vasıtasıyla kiralayarak veya Uber vasıtasıyla ile ticari olmayan binek arabanızı taksi gibi kullanarak para kazanabilirsiniz.

Sadece mal veya hizmet değil örneğin Wikipedia veya Ekşi Sözlük gibi dijital platformalar ile bilginin de paylaşımı mümkün olmaktadır.

Paylaşım Ekonomisi ile “Win-Win”

Paylaşım ekonomisi iş modeli, herkes için “kazan-kazan (Win-Win)” ortamı sağlar. Örneğin evinizde kullanmadığınız bir odanın veya siz tatildeyken boş kalacak olan evinizin örneğin 1 hafta süre ile üçüncü kişinin kullanımına sunulması (kiralanması) ile hem siz, ek gelir sağlayabilirsiniz hem de kullanan kişi, otele ödeyeceği paradan daha az bedelle konaklayabilir. Böylece kullanılmayan bir oda, her iki taraf için karşılıklı fayda sağlar ve değer yaratır.

Paylaşım Ekonomisi ile bir taraf, atıl kalan veya kullanıl(a)mayan varlıklarını ve kaynaklarını değerlendirerek ek gelir faydası ve maliyet faydası elde ederken bir şeye belli bir süre ihtiyacı olan taraf ise buna sahip olmaya gerek duymadan maliyet faydası ve esneklik faydası elde edebilir.

Paylaşım Ekonomisi ile Varlıkların ve Kaynakların Değerlendirmesi

Paylaşım ekonomisi iş modeli, belli bir süre atıl veya kullanıl(a)mayacak olan varlıkların ve kaynakların ihtiyaç duyan kişiler veya kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan süre kadar kullanılmasını sağlar. Böylece kişiler veya kurumlar, kendileri için sadece belli bir süre gerekli olabilecek şeylere ihtiyaç duyduğu zamanda erişebilir, sahip olmaya gerek duymadan bunları kullanarak ihtiyacını karşılayabilir ve sonra geri verebilir.

Paylaşım Ekonomisi ile Esneklik

Paylaşım Ekonomisi, sadece atıl veya kullanıl(a)mayan varlıkların ve kaynakların değerlendirilmesini değil ayrıca esneklik sağlar. Esneklik, az maliyet ve çabayla kısa sürede değişebilme ve değişime uyum sağlama yeteneğidir. Herhangi bir şeye herhangi bir zamanda herhangi bir yerde belli bir süre ihtiyacı olan bir kişi veya kurum, Paylaşım Ekonomisi ile satın almadan veya yatırım yapmadan buna sahip olan kişiden veya kurumdan kiralama yaparak kısa süreli kullanıp esneklik faydası elde edebilir.

On Demand Depolama

On demand depolama için en basit tanımlama, “Airbnb” tarzı depolama olabilir. Airbnb, herhangi bir şehirde kısa süreli konaklamak isteyenler ile evinin bir kısmını veya tamamını kısa süreli kiralamak isteyenleri eşleştiren teknoloji uygulamasıdır.

On Demand depolama, uzun vadeli taahhütlere girmeden “kullandığın kadar ödeme” prensibi ile ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan süre (tarih aralığı) kadar, ihtiyaç duyulan büyüklükte ve ihtiyaç duyulan özelliklerde depolama alanlarına ve depolama hizmetlerine erişebilmek ve bunları kullanabilmektir. Diğer bir ifade ile on demand depolama, malları için herhangi bir yerde herhangi bir zamanda en uygun depolama alanı bulunmasını ve bu depolama alanı için uzun süreli sözleşme yapmaya gerek duyulmadan kullandığı süre ve alan (büyüklük) kadar ödeme yapılmasını sağlar.

Ürünleri için özellikle kısa süreli depolama alanı ihtiyacı olanlar, on demand depolama sayesinde üçüncü şahıslara ait depolama alanlarındaki atıl veya kullanılamayan boş alanları uzun süreli sözleşme yapmaya gerek duymadan kısa süreli kullanabilir. Bu üçüncü şahıslara ait depolama alanları, lojistik firmalarına ait depolama alanları olabileceği gibi Gri Depolama alanları da olabilir.

Taraflar için “win-win” ortamı oluşturan on demand depolama ile hem depolama alanı sahipleri, en ufak boş alanı değerlendirerek ilave gelir kazanabilir ve maliyetlerini düşürebilir hem de depolama ihtiyacı olanlar, en ufak miktardaki ürünleri için kısa süreli depolama alanı bulabilir.

DepOrtak ile Paylaşım Ekonomisi

Bugün hem fiziki zorluklar (depolama alanı yetersizliği) hem de maliyet kaygısı ve değişen müşteri talepleri (kısa sürede teslimat), depolama alanı için paylaşım ekonomisini ve bunu sağlayacak gri depolamayı zorunlu kılıyor.

DepOrtak tarafından sunulan on demand depolama çözümü ve DepOrtak tarafından geliştirilen “Gri Depolama Alanı” konsepti, tam bir paylaşım ekonomisi ortamı oluşturmaktadır. DepOrtak’ın kuracağı dijital depolama ağı, fiziksel internetin oluşumuna destek vererek mevcut depolama alanlarının verimli, etkili, etkin kullanılmasını ve paylaşım ekonomisinin işlemesini sağlayacaktır.

Depolar, %85-90 doluluğa ulaştığında aslında gizli “tam dolu” statüsüne geçer. Oysa talepler, gerçek-zamanlı ve konum-tabanlı yönetilebilirse bu boşluk alanlardan yüz binlerce ve hatta Gri Depolama ile milyonlarca m2 depolama alanı kısa sürede yaratılabilir. Böylece “depo arıyorum ama depo yok, depo bulamıyoruz” gibi yakınmalar, tamamen ortandan kalkabilir.

DepOrtak tarafından geliştirilen teknoloji altyapısı ve algoritmalar ile sunulan on demand depolama çözümü, lojistik firmalarına ait depolama alanlarında ve Gri Depolama alanlarındaki belli bir süre atık kalan (kalacak) veya kullanıl(a)mayacak boşlukları ve ürünleri (malları) için depolama alanı ihtiyacı olanları eşleştirerek boş kalan alanların değerlendirilmesini; ihtiyaç duyulan zamanda, sürede, lokasyonda, büyüklükte ve özelliklerde depolama alanı bulunmasını ve tedarik zincirinin esnek olmasını sağlar. Depolama alanlarının ortak kullanılması ile depolama alanı ihtiyacı olanlar, esneklik kazanarak istediği zamanda, istediği yerde, istediği özellikteki depolama alanlarını istediği miktar için istediği sürede düşük maliyetle kullanabilir.

DepOrtak’ın kuracağı dijital depolama ağı, fiziksel internetin oluşumuna destek vererek mevcut depolama alanlarının verimli, etkili, etkin kullanılmasını ve paylaşım ekonomisinin işlemesini sağlayarak Yeşil Mutabakat için öngörülen hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunarak çevrenin korunmasına, ekolojik sürdürülebilirliğe ve küresel ısınma ile mücadeleye destek verir.

Bu yazı Oruç Kaya tarafından kaleme alınmıştır.

On-demand depolama hakkında daha fazla bilgi almak için inceleyin. İhtiyaçlarınıza uygun on-demand depolama alanı rezerve etmek için hemen ücretsiz kaydolun.

Aşağıdaki Yazılar da İlginizi Çekebilir

Gri Depolama Faydaları

Gri Depolama ve Faydaları

Maalesef sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de lojistik firmalarına (3PL) ait depolama alanı arzı, depolama ihtiyacını ve talebini karşılayacak yeterlilikte değildir. Akla gelen ilk çözüm, klasik yöntem yani yeni depoların…

Devamını Okuyun
On Demand Depolama

On-Demand Depolama Nedir?

Küçük bir şirkettiniz ve üretim yaptığınız atölyenin ufak bir alanı, depolama için yeterliydi veya yeni kurduğunuz e-ticaret sitenize günde 5-10 tane sipariş geliyordu ve evinizin bir odası, siparişleri hazırlamak (depolama,…

Devamını Okuyun
Fiziksel İnternet

Fiziksel İnternet

Interconnected Networks (birbirine bağlantılı ağlar) teriminin kısaltması olan internet, bilgisayar ve akıllı cihazları birbirine bağlayarak veri gönderilmesini ve alınmasını sağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet sayesinde istenilen an her türlü veriye…

Devamını Okuyun