E-Ticaretin Çevreye Etkisi

Perakendeyi evrimleştiren e-ticaret, müşterilerin “daha çevreci” ürün isteğine ilaveten “daha çevreci” ürün teslimatı tercihine de cevap verebilmelidir.

E-ticaret mi Yoksa Konvansiyonel Perakende Ticaret Mi Daha Çevreci?

En basit şekliye konvansiyonel perakende ticaret iş modeli, tedarikçi veya fabrika-ulusal ve/veya bölgesel dağıtım merkezi (deposu)-mağaza-müşterinin mağazaya gelmesi ve müşterinin iadeyi mağazaya getirmesi adımlarından oluşurken mevcut durumda uygulanan e-ticaret iş modeli ise tedarikçi veya fabrika-fulfillment merkezi (deposu)-kargo aktarma merkezi-müşteriye ürün (sipariş) dağıtımı ve iadenin müşteriden alınması adımlarından oluşur.

MIT Real Estate Innovation Lab tarafından hazırlanan “Retail Carbon Footprints: Measuring Impacts from Real Estate and Technology” raporuna göre e-ticaretin dağıtımındaki toplam sera gazı (greenhouse gas, GHG) emisyonunun %2’si lojistik, %13’ü nakliye, %15’i bina ve tesis, %25’i iade ve %45’i paketleme kaynaklı iken konvansiyonel perakende ticaret için toplam sera gazı (greenhouse gas, GHG) emisyonunun %1’i lojistik, %18’i nakliye, %70’i bina ve tesis, %7’si iade ve %4’ü paketleme kaynaklıdır.

Generation Investment Management LLP tarafından yazılan “ECommerce vs Bricks & Mortar” makalesine göre e-ticaret için Sera Gazı emisyonu, konvansiyonel perakende ticaretine (Bricks & Mortar) göre yaklaşık %17 daha azdır. Bu makaleye göre herhangi bir parça (adet) ürün için ortalama sera gazı emisyonu, konvansiyonel perakende ticarette 2.000-2.100 gram CO2 iken e-ticarette 1.650-1700 gram CO2’dir.

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre bir adet kıyafet (400 gram) veya kitap (350 gram) veya elektronik cihazın (250 gram) satın alınmasında ortaya çıkan ortalama karbondioksit eş değer, e-ticaret için 879 gram ve konvansiyonel perakende ticaret için 4.052 gramdır. Konvansiyonel perakende ticaret, e-ticaretten 4-6 kat daha fazla karbondioksit eş değerine yol açmaktadır.

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre konvansiyonel perakende ticaret ortaya çıkan karbondioksit eş değer 4.052 gramın %3’ü teknoloji amaçlı kullanılan cihazların enerji tüketimi iken e-ticarette oluşan karbondioksit eş değer 879 gramın %20’si teknoloji amaçlı kullanılan cihazların enerji tüketimi kaynaklıdır. E-ticaret iş modelinde teknoloji amaçlı kullanılan cihazlar (data merkezi, bilgisayarlar, sunucu vs.)” için “enerji tüketimi” dikkat çekicidir.

Bugün itibariyle e-ticaret, konvansiyonel perakende ticarete göre daha az CO2 emisyonu salınımına ve çevre kirliğine yol kirliliğine sebep olmasına rağmen e-ticaret, yine de çevreyi kirletmekte ve e-ticaretin beklenen fazla gelişecek olması, çevreye olumsuz etkisini artırabilir.

E-ticaret İçin Kullanılacak Depoların Çevreye Etkisi

World Economic Forum (WEF) tarafından hazırlanan “How turning retail stores into e-commerce centres can avoid massive emissions” makalesine göre 6 Milyar dolarlık e-ticaret gelirinin sağlanması için 1 milyon m2 fulfillment merkezi gerekmektedir. Böyle bir yapının inşaat aşamasında metrekare başına 1-1,5 ton karbon emisyonu oluşmaktadır.

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre konvansiyonel perakende ticarette lojistik, mağaza park alanı yeri için arazi veya alan kullanımı, e-ticaretten daha fazla olup Savills, Prologis ve CBRE gibi lojistik amaçlı ticari gayrimenkul uzmanlarına göre her 1 Milyar Euro değerindeki üretim yatırım için ilave 18.000 M2 depolama alanı, normal perakende mağazacılığına göre e-ticaret için 3 katı daha fazla depolama alanı ve her 1 Milyar dolarlık e-ticaret satış artışı için yaklaşık 116.000 M2 depolama alanı gerekebilir.

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre konvansiyonel perakende ticaret ortaya çıkan karbondioksit eş değer 4.052 gramın %29’u binalardaki enerji tüketimi iken e-ticarette oluşan karbondioksit eş değer 879 gramın, %19’u binalardaki enerji tüketimidir.

E-ticaret İçin Son Kilometre Teslimatın (Last Mile Delivery) Çevreye Etkisi

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre Paris, Berlin ve Londra gibi büyük kentsel alanlardaki toplam trafiğinin (araç-km) %0,5’i, e-ticaret ve %11, konvansiyonel perakende ticaret kaynaklı olup e-ticaret, sebep olduğu trafiğin 4-9 katı zaman tasarrufu sağlayabilmektedir.

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” raporuna göre konvansiyonel perakende ticaret ortaya çıkan karbondioksit eş değer 4.052 gramın %66’sı müşterilerin arabasıyla mağazaya gitmesi ve %2’si mağazaya teslimat kaynaklı iken e-ticarette oluşan karbondioksit eş değer 879 gramın, %42’si last mile (son kilometre teslimat) ile müşteriye dağıtım ve %5’i aktarma merkezine taşıma kaynaklıdır.

Clean Mobility Collective ve Stand.earth Research Group tarafından hazırlanan “Revealing The Secret Emissions Of E-Commerce” Raporuna göre “last mile delivery” işini yapan kargo dağıtım firmaları, Avrupa’da 3 Milyon ton CO2 ve ABD’de 4 Milyon ton CO2 salınımı oluştururken Last Mile Delivery kaynaklı CO2 salınım, toplam nakliye kaynaklı salınımın %50’sine kadar çıkmaktadır ve Last Mile Delivery için bir kolinin dağıtılması sonucunda koli başına 204 gram CO2 oluşabilir.

E-ticaret İçin Paketlemenin Çevreye Etkisi

Earth5r.org tarafından yazılan “The Environmental Impact Of E-Commerce” makaleye göre e-ticaret için her yıl yaklaşık 165 Milyar paket (e-ticaret kolisi veya poşeti) kullanılmakta olup bu sayı, her sene artış göstermektedir (gösterecektir). Yine bu makaleye göre Amazon ise her yıl 450-500 Milyon paket (e-ticaret kolisi veya poşeti) kullanmaktadır.

MIT Real Estate Innovation Lab tarafından hazırlanan “Retail Carbon Footprints: Measuring Impacts from Real Estate and Technology” raporuna göre e-ticaretin dağıtımındaki toplam sera gazı (greenhouse gas, GHG) emisyonunun %45’i paketleme kaynaklı iken konvansiyonel perakende ticaret için toplam sera gazı (greenhouse gas, GHG) emisyonunun %4’ü paketleme kaynaklıdır.

Repack.com tarafından yazılan “The End of Trash, Carbon footprint of reusable packaging” raporuna göre karbon ayak izi, dönüşümlü plastik torba veya çanta için yaklaşık 0,26 Kg CO2 ve dönüşümlü mukavva koli için yaklaşık 0,23 Kg CO2.

E-ticaretin gelişmesi ile daha fazla kargo kutusu ihtiyacının karşılanması için daha fazla ağacın kesiliyor olması ve çok daha fazla plastik poşetin kullanılması da çevreyi kirletiyor.

E-ticaret İçin İadelerin Çevreye Etkisi

Oliver Wyman tarafından hazırlanan “Is E-Commerce Good for Europe? Economic and environmental impact study” Raporuna göre konvansiyonel perakende ticarette ortaya çıkan karbondioksit eş değer 4.052 gramın 68 gramı ve e-ticaret için ortaya çıkan karbondioksit eş değer 879 gramın 112 gramı, iade kaynaklıdır.

E-ticaret, Daha Çevreci. Peki Bu Böyle Devam Edebilir Mi?

World Economic Forum (WEF) tarafından hazırlanan “The Future of the Last-Mile Ecosystem” Raporuna göre e-ticaretin beklenen şekilde her yıl %10-15 gelişmesi durumunda 2030 yılına kadar Last Mile teslimat adedinin %78 ve bunların dağıtımını yapacak araçların sayısının %36 artacak olması sebebiyle, dağıtım trafiği %32, trafik tıkanıklığı %21 ve CO2 emisyonu %32 artabilir. Bu raporun, 2020 yılında hazırlandığı dikkate alınırsa Corona etkisiyle e-ticarete talebin, çok daha fazla artacak olması nedeniyle 2030 için öngörülen oranlar, 1,5-2 kat artabilir.

Hem e-ticaretin gelişmesi hem de daha sık ve küçük miktarlı alışveriş yapılmasından dolayı artan teslimat sayısı nedeniyle çok daha fazla aracın yollarda olması ve teslimatın yapılamaması nedeniyle uğrama sıklıkları, daha fazla hava kirliliğine ve gürültü kirliliğine yol açabiliyor.

Müşterilerin Tercihleri (İstekleri)

E-ticaret müşterileri, daha sürdürülebilir ve çevreci teslimat seçenekleri sunanları tercih edebilir; çevreye duyarlı teslimat seçenekleri sunan markaları satın alabilir, çevreye duyarlı teslimat için fazladan ödeme yapabilir ve hatta ücretsiz teslimat hakkından vazgeçebilir. Müşteriler, bugün artık “hem ürünler hem de ürünlerin teslimatı ne kadar çevreci?” diye sorguluyor ve bunu istiyor.

Accenture tarafından hazırlanan “The Sustainable Last Mile, Faster. Cheaper. Greener” Raporuna göre müşterilerin %43’ü, daha sürdürülebilir ve çevreci teslimat seçenekleri sunan e-ticaret şirketlerini tercih edeceğini belirtirken UPS & Ware2Go tarafından hazırlanan “Sustainability in the Final Mile, Consumer Survey 2023” Raporuna göre müşterilerin %60’ı, çevreye duyarlı teslimat seçenekleri sunan markaları satın alacağını ve müşterilerin %42’si, çevreye duyarlı teslimat için fazladan ödeme yapabileceğini veya %31’i “ücretsiz” teslimat hakkından vazgeçebileceğini söylemektedir.

Mevcut Lojistik Uygulamalar ile Daha Çevreci Teslimat Mümkün Mü?

E-ticaret müşterileri, lojistiğin çevreye duyarlı olmasını istiyor. Örneğin “ürün teslimatı kaynaklı sıfır çevre, hava, gürültü kirliliği” olması, mevcut lojistik uygulamalar ve yapılanma ile mümkün olabilir mi?

Mevcut lojistik uygulamalar ve lojistik yapılanma, müşterilerin “daha çevreci lojistik” isteğine cevap verilebilmek için yeterli değildir. Buna cevap verebilmek için farklı, radikal ve teknoloji odaklı çözümler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu çözüm, DepOrtak tarafından oluşturulan “Son Kilometre Depolama” modeli olabilir.

DepOrtak Son Kilometre Depolama ile Çevreci Teslimat

Son Kilometre Depolama, sipariş verilmesini takiben teslimatın azami 2 saat içinde yapılmasını sağlayacak tüketiciye yakın mikro e-ticaret depolarının oluşturulması ve bunlardan dağıtımın yapılmasıdır.

E-ticaret müşterilerinin “daha çevreci” teslimat isteği, Son Kilometre Depolama ile gerçekleşebilir ve e-ticaret lojistiğinin çevre ve dolayısıyla kentte yaşayanlar üzerindeki olumsuz etkisi, azalabilir.

Tüketicilere çok yakın olan mikro e-ticaret depolardan bisiklet ve yürüyerek yapılacak dağıtım sayesinde ve gerekirse (istenirse) tüketicinin siparişini kendisinin alması veya tüketicinin iadelerini kendisinin getirmesi durumunda daha az araç hareketi olacağı için hava kirliliği, ses kirliliği, gürültü kirliği, trafik tıkanıklığı, trafik kazası azalabilir ve yayalar için daha fazla alan sağlanabilir.

Son Kilometre Depolama ile büyük metre kareli e-ticaret depolarının inşa edilmesine gerek kalmayacağı için inşaat yapımı aşamasındaki CO2 salınımı ve büyük metre kareli e-ticaret depolarındaki forklift, konveyör, sorter gibi ekipmanlar kullanılmayacağı için CO2 salınımına yol açan enerji tüketimi azalabilir.

Mevcut e-ticaret lojistiği uygulamalarında ürünlerin uzun süre yolda olması ve farklı aktarma noktalarında elleçlenmesi nedeniyle hasarlanmaması için kullanılan e-ticaret koli kutular veya poşetler yerine Son Kilometre Depolamada ürünlerin sadece satış ambalajı ile teslim edilebilecek olması sayesinde ağaçların kesilmesi önlenebilir ve plastik poşet kaynaklı çevre kirliliği olmayabilir.

Accenture tarafından hazırlanan “The Sustainable Last Mile, Faster. Cheaper. Greener” Raporuna göre mikro e-ticaret depolarının kullanılması ile Last Mile Delivery kaynaklı CO2 salınımı, %17 ve %26 arasında azaltabilir. Örneğin mikro e-ticaret depolarının kullanılması sayesinde teslimat trafiğinin %13 azalması ile Şikago’da 68.00 ton (dağıtım aracının %20’si) CO2 salınımı ve Londra’da 14.400 ton (dağıtım aracının %17’si) CO2 salınımı azalabilir ve hatta tüketicinin, 1 km mesafedeki mikro e-ticaret depolara yürüyerek kendisi alması durumunda örneğin Londra’daki e-ticaret Last Mile teslimatlarının %14’ü için “Sıfır CO2 salınım” gerçekleşebilir.

DepOrtak’ın kuracağı dijital depolama ağı, fiziksel internetin oluşumuna destek vererek mevcut depolama alanlarının verimli, etkin kullanılmasını ve paylaşım ekonomisinin işlemesini sağlar, ayrıca Yeşil Mutabakat için öngörülen hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunarak çevrenin korunmasına, ekolojik sürdürülebilirliğe ve küresel ısınma ile mücadeleye destek verir.

DepOrtak tarafından sunulan “Son Kilometre Depolama” ile yeniden yapılandırılacak olan e-ticaret lojistiği ile daha yeşil bir dünya ve daha iyi bir yaşam kalitesi mümkün olabilir.

NOT: Müşteri, ödeme yaparak malı satın alan iken tüketici, malı kullanan kişi veya kurumdur. Müşteri, tüketici olmak zorunda değilken tüketici, aynı zamanda müşteri de olabilir.

ÜCRETSİZ ÜYE OL

Aşağıdaki Yazılar da İlginizi Çekebilir

E-Ticarette İadeler

E-Ticarette İadeler

İadeler, e-ticarette alışveriş yapmayı düşünen müşterilerinin en önemli endişelerden birisi ve ayrıca e-ticarette alışveriş yapan müşterilerinin en önemli sorunlarından birisidir. İadeler E-ticaretten ürün alan müşteri veya onu kullanacak olan tüketici,…

Devamını Okuyun