E-Ticaret İçin Daha Hızlı ve Daha Kısa Sürede Teslimat

E-Ticaret İçin Daha Hızlı ve Daha Kısa Sürede Teslimat

E-ticaretin lojistik performansı ile direkt ilgili olan teslimat süresi, e-ticaret müşterileri için çok önemlidir ve e-ticaret müşterisi, ancak sipariş ettiği ürün eline ulaştığı anda ürünü kullanır ve fayda elde eder.

Kullanım Faydası

En basit şekliye konvansiyonel perakende ticaret (Brick and Mortar) iş modeli, tedarikçi veya fabrika-ulusal ve/veya bölgesel dağıtım merkezi-mağaza-müşterinin mağazaya gelmesi ve müşterinin iadeyi mağazaya getirmesi adımlarından oluşurken mevcut durumda uygulanan e-ticaret iş modeli ise tedarikçi veya fabrika-e-ticaret fulfillment deposu-kargo aktarma merkezi-müşteriye ürün (sipariş) dağıtımı ve iadenin müşteriden alınması adımlarından oluşmaktadır.

Müşteri, konvensiyonel perakende ticarette (Brick and Mortar) mağazaya giderek ve orada görerek, deneyerek, dokunarak, belki pazarlık yaptıktan sonra bir malı satın alırken e-ticarette sadece ekranda görerek (ona gösterildiği kadarıyla) bir malı satın alır. Her ikisinde de lojistiğin önemli faydası, malın “kullanım” faydasıdır. Bu kullanım faydası, bir ihtiyaç veya istek veya arzu olabilir. Aksi takdirde kullanılamayan malın, tüketici için hiçbir faydası yoktur. Bu fayda, konvensiyonel perakende ticarette mağazadan itibaren başlarken e-ticarette ancak malın teslim edilmesi ile başlar. Teslimat süresi, ne kadar uzarsa, gecikirse veya ürünler hasarlanırsa, yanlış gelirse, eksik gelirse müşteri de ürünleri o kadar geç kullanır ve geç fayda elde eder.

Müşterilerin “Kısa Sürede” Teslimat Tercihi (İsteği)

Müşteriler, bugün artık “ne kadar kısa sürede alabilirim?» diye sorguluyor ve bunu istiyor. 1990’lı yıllarda “9 gün” teslimat süresi “kabul” edilirken bugün süre ile ilgili beklentiler yükseltmeye başladı. Günümüzde Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş e-ticaret pazarlarında “aynı gün” teslimatın standart beklenti haline gelmesi, çok yakında Türkiye gibi gelişmekte olan e-ticaret pazarlarını da etkileyecektir. Özellikle gençler, şehirlerde yaşayanlar ve zaman sıkıntısı yaşayanlar, “aynı gün” teslim süresi için ilave ücret ödeyebilir.

Daha Kısa Süre

Amazon’un teslimat süresi, ilk hizmet vermeye başladığı 1994 yılından itibaren “9 ve daha fazla” günden “2 ve daha az” güne azaldıkça ABD’nin e-ticaret pazarının büyüklüğü, yaklaşık 20 kat artmıştır. Teslimat süresinin kısalması mı e-ticareti geliştirdi ve büyüttü? yoksa e-ticaret geliştikçe ve büyüdükçe teslimat süresi mi kısaldı? Bence e-ticaretin gelişmesi ve büyümesi, Amazon’a bile daha fazla rekabetçi teslim süreleri geliştirmesini zorunlu kılmış olabilir.

Amazon, 2005 yılında “ücretsiz iki günde” ve “düşük ücretli bir günde ve ertesi gün” teslimat alternatiflerini sunmaya başlayarak aslında e-ticaret ürünlerinin teslimat zamanı ile ilgili olarak müşterilerde yeni beklentilerin oluşmasını tetiklemiş oldu ve hatta Amazon, 2005 yılında ilk defa “2 günde teslimat” modelini uygulamaya başlayınca birçok kişi, “Yok artık Lebron” demiş olabilir. Bu tarihten sonra müşterilerin “daha kısa sürede” teslimat beklentisi, e-ticaret şirketleri için karşılanması gereken en önemli zorluklardan birisi olmaya başladı.

The Fabric tarafından hazırlanan “The 3 Biggest Last-Mile Challenges the Retail Industry is Facing Today” Raporuna göre siparişin alınmasından itibaren (click to delivery) “hızlı” teslimat için müşterilerin %61’i “ertesi gün veya daha kısa süre” ve %33’ü “garantili 2 gün veya 2-3 gün” teslimat tanımını yaparken e-ticaret şirketleri için bu oranlar, sırasıyla %23 ve %73 olup yine bu rapora göre “ertesi gün veya daha kısa süre” teslimat için müşterilerin %10’u “2 saat”, %27’si “aynı gün” ve %24’ü ise “ertesi gün” tanımını yaparken e-ticaret şirketleri için bu oranlar, sırasıyla %1’i %4 ve %18’dir.

Teslimat “hızı” için müşterilerin istekleri ve e-ticaret şirketlerinin yaklaşım farkı, aslında e-ticaret şirketlerinin bu istekleri karşılayabilmek için gerekli “yapabilme” yetkinliğinin (altyapı, kapasite, iş yapış şekli) yetersizliğinden ve eksikliğinden kaynaklanıyor.

Müşterilerin özellikle Z kuşağının “bugün” beklediği ve e-ticaret şirketlerinin “bugün” uyguladıkları arasında fark olup e-ticaret şirketleri, ayrıca müşterilerin “bugün” olmasını istediklerini “gelecekte” yapmayı planlayarak aslında önemli bir hataya düşmektedir. Zira müşteriler, isteklerinin 2-3 yıl sonra değil “bugün” karşılanmasını istiyor. Müşteriler, e-ticaret şirketlerinin de aynı hızla cevap vermesini istiyor.

Daha Hızlı ve Daha Kısa Süre için Ödeme

E-ticaretten alışveriş yapanlar, artık daha kısa sürede doğru teslim edilen ürünleri tercih ediyor ve tercih edecektir.

The Fabric tarafından hazırlanan “The 3 Biggest Last-Mile Challenges the Retail Industry is Facing Today” Raporuna göre

  • Müşterilerin %92’si, “ücretsiz garantili 2 gün teslimat” yapan e-ticaret şirketlerini tercih edeceğini söylerken bunların %23’ü “eğer yapmazsa ondan almam”, %35’i “sadece başka alternatif yoksa onlardan satın alırım” ve %24’ü “şart değil ama olursa iyi olur” demektedir. E-ticaret şirketlerinin %60’ı, “ücretsiz garantili 2 gün teslimat” sunabilmektedir.
  • E-ticaret şirketlerinin %68’i “ücretsiz garantili 2 gün teslimat” seçeneğinin, gerçekte bir rekabet avantajı sağlamayacağını söylerken bu durum, “ücretsiz garantili 2 gün teslimat” için “olmazsa olmaz” diyen müşterilerin %58’i (%23+%35) ile çelişmektedir.
  • Müşterilerin %81, “aynı gün” teslimat yapılması durumunda daha fazla e-ticaret alışverişi yapacağını belirtmiştir.
  • Müşterilerin %67’si, “aynı gün” teslimat için fazladan ödeme yapabileceğini (%37’si “1-4 dolar”, %23’ü “5-10 dolar”, %7’si “11-20 dolar” ve %’2’si “20 dolar ve fazlası”) belirtmesine rağmen e-ticaret yapanların sadece %25’i “aynı gün” teslimatı sunabiliyor.
  • E-ticaret şirketlerinin %36’sı, “aynı gün” teslimat yapılabilmesini “bugün” rekabetçi avantaj olarak görürken bu şirketlerin %73’ü, müşterilerin “bugün” olmasını isteği ve karşılığında bir bedel ödemeye hazır olduğu “hızlı” teslimat beklentilerine (isteklerine) cevap verebilmenin “gelecekte (2-3 yıl sonra)” rekabet için mutlak bir gereklilik olacağına inanıyor.

Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı söz konusu olduğunda birçok şirket, e-ticaret siparişlerinin yerine getirilmesini ve lojistik operasyonlarını hızlandırmanın yollarını arıyor.

Mevcut Lojistik Çözümler, Daha Kısa Sürede Teslimat Yapabilir mi?

Örneğin “aynı gün” ve hatta “2 saat içinde teslimat”, mevcut lojistik uygulamalar ile mümkün olabilir mi?

Mevcut lojistik uygulamalar ve lojistik yapılanma, teslimat zamanı ile ilgili mevcut endişeleri gidermek, sorunları önlemek, şikayetlerin olmamasını sağlamak ve ayrıca müşterilerin “daha kısa sürede teslimat” isteğine cevap verebilmek için yeterli değildir. Buna cevap verebilmek için farklı, radikal ve teknoloji odaklı çözümler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu çözüm, DepOrtak tarafından oluşturulan “Son Kilometre Depolama” modeli olabilir.

DepOrtak ile Son Kilometre Depolama

Son Kilometre Depolama, sipariş verilmesini takiben teslimatın azami 2 saat içinde yapılmasını sağlayacak tüketiciye yakın mikro e-ticaret depolarının oluşturulması ve bunlardan dağıtımın yapılmasıdır.

E-ticaret müşterilerinin “daha kısa süre” isteği, Son Kilometre Depolama ile gerçekleşebilir. Mikro e-ticaret depolarının tüketicilere çok yakın olması sayesinde e-ticaret müşterilerinin “daha kısa sürede teslimat” isteğini gerçekleşir (teslimat süresi, 2 saate inebilir ve hatta gerekirse müşteri kendisi alabilir); sipariş değişikliği (teslimat yeri, teslimat zamanı, miktar, beden, renk vs.) ve hataların (eksik, hasarlı, yanlış ürün vs.) çözümü için esneklik faydası sağlanır; iadelerin kolayca alınması sağlanabilir (tüketici, yürüme mesafesindeki mikro e-ticaret depolarına kendisi getirebilir) ve örneğin tüketicinin evde olmaması sebebiyle tekrarlanan teslimatlar önlenebilir (tüketici, yürüme mesafesindeki mikro e-ticaret depolarından kendisi alabilir veya tüketiciye en uygun esnek teslim zaman aralıkları belirlenebilir).

NOT: Müşteri, ödeme yaparak malı satın alan iken tüketici, malı kullanan kişi veya kurumdur. Müşteri, tüketici olmak zorunda değilken tüketici, aynı zamanda müşteri de olabilir.

ÜCRETSİZ ÜYE OL

Aşağıdaki Yazılar da İlginizi Çekebilir