DepOrtak Sözlük

Tehlikeli Ürünler

Ürün ambalajı üzerinde tehlike sembolleri olan ve Tehlikeli Madde Sınıfı numaralarına göre gruplanan depolanması, paketlenmesi ve taşınması aşamasında çevreye, insanlara ve doğal hayata zararlı olabilecek tehlikeli madde özelliği olan gaz, sıvı veya katı ürünlerdir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN