DepOrtak Sözlük

Tehlikeli Madde Sınıf 4.3

Su ile Temas Ettiğinde Yanıcı (Alevlenir) Gaz Açığa Çıkartan Katı Maddeler

SÖZLÜĞE GERİ DÖN