DepOrtak Sözlük

P2 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içinde ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN