DepOrtak Sözlük

P1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında il içinde ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN