DepOrtak Sözlük

P Türü Yetki Belgesi

Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN