DepOrtak Sözlük

K1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yurtiçi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN