DepOrtak Sözlük

K Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurtiçinde ticari taşımacılık veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN