DepOrtak Sözlük

Geçici Depolama Alanı

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan ticari mal, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir faaliyete veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan ticari malın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak ambar, depo, ardiye gibi yerlerdir.

SÖZLÜĞE GERİ DÖN